گریس معمولی

گریس ماده روانکاری است که در ساختار آن از پرکننده استفاده شده تا بتواند به قطعات متحرک چسبیده و تحت نیروی جاذبه یا فشار کارکرداز قطعه جدا نشود . از گریس برای روانکاری جاهایی استفاده می شود که امکان روانکاری مکرر توسط روانساز مایع وجود نداشته یا مقرون به صرفه نباشد . ( مانندقطعات متحرک جلوبندی خودرو ) گریس ها بر خلاف روغن ها وظیفه خنک کنندگی و پاک کنندگی را نمی توانند انجام دهند . بسیاری از نیروهای محرکه بدون استفاده از گریس قابل استفاده نیستند . هر چند گریس در مقابل سایر روانکارها از مقدار مصرف کمتری برخوردار است و لی جایگاه آن دارای اهمیت بالای است و قابل جایگزینی با مواد دیگر نیست . گریس به عنوان یک مانع برای ورود گرد و خاک یا خروج برخی مواد از ماشین آلات عمل می کند . تعدادی از گریس ها اصطکاک کمتری را در زمان شروع دستگاه ایجاد می کنند . در جایی که ماشین آلات به شدت خوردگی و سایش داشته باشند گریس در بیشتر موارد کاربرد بهتری دارد . بیشتر گریس ها در دماهای متغیر کاربرد وسیعی دارند ولی بیشتر روغنها دارای دمای کارکرد معینی هستند . در طراحی بوشها و یاتاقانهای ماشین آلات ، گریس نسبت به روغن نقش موثرتری داشته و عناصر تشکیل دهنده آن را ساده می کند . به طور کلی استفاده از روغن برای این منظور هزینه بالای را به خود اختصاص می دهد .