دسته‌بندی‌ها
فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1296
فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF1264
فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1255
فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1247
فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1230
فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1229
فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1223
فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1218
فیلتر هوای خودروی سرکان مدل 974
فیلتر هوای خودروی مان مناسب بنز E250
فیلتر هوای خودروی مان مناسب پراید کاربیرات
28113-08000 فیلتر هوای خودرو هیوندا و کیا
28113-3K010 NF فیلتر هوای خودرو هیوندا سوناتا
28113-2B000 2700 فیلتر هوای خودرو هیوندا سانتافه
28113-3M000 فیلتر هوای خودرو هیوندا جنسیس 4در
28113-2S000 فیلتر هوای خودرو هیوندا
28113-1J1000 I20 فیلتر هوای خودرو هیوندا
17220-R1A-A01 فیلتر هوای خودرو هندا سیویک
17220-5A2-A00 فیلتر هوای خودرو هندا آکورد
17220-5LA-A000 CRV فیلتر هوای خودرو هندا
17801-20040 2005 فیلتر هوای خودرو نویوتا کمری
MR968274 فیلتر هوای خودرو میتسوپیشی
MR571476 3800 فیلتر هوای خودرو میتسوبیشی پاچیرو
LF50-13-Z40 3 فیلتر هوای خودرو مزدا
17801-22020 620 فیلتر هوای خودرو لیفان
28113-A9100 2016 فیلتر هوای خودرو کیا سورنتو
28113-2G000 2009 فیلتر هوای خودرو کیا اپتیما
1#2314034101 فیلتر هوای خودرو کوراندو
17801-31170 فیلتر هوای خودرو کلموس
178012830 2006 فیلتر هوای خودرو کرولا
28113-2H000 TD فیلتر هوای خودرو سراتو
16546-4BA1B 2017 فیلتر هوای خودرو رنو کلئوس
فیلتر هوای خودرو رنو کپچر
16546-6728R فیلتر هوای خودرو رنو سافران
فیلتر هوای خودرو تویونا کرولا 2006ـ جیلی
17801-21050 فیلتر هوای خودرو تویوتا یاریس
17801-0L040 2016 فیلتر هوای خودرو تویوتاهایلوکس
17801-38030 V8 فیلتر هوای خودرو تویوتا لندکروز
17801-2830 فیلتر هوای خودرو تویوتا کمری
17801-30040 2700 فیلتر هوای خودرو تویوتا پرادو
17801-31120 فیلتر هوای خودرو تویوتا آریون
17801-38011 RAV4 فیلتر هوای خودرو تویوتا
17801-31090 فیلتر هوای خودرو تویوتا
165468296R فیلتر هوای خودرو تالیسمان
A1120940004 فیلتر هوای خودرو بنز
1109160EY B30 فیلتر هوای خودرو بسترن
28113-3K200 فیلتر هوای خودرو آزارا
BMW 13717601868 فیلتر هوای خودرو
BMW 13717571355 BMW فیلتر هوای خودرو
BMW 13717532754 فیلتر هوای خودرو
BMW 13717526008 فیلتر هوای خودرو
13717536006 فیلتر هوای خودرو
+ 45 دسته‌بندی دیگر
   فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1254
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1254
  103002001
  ۱۰۳۰۰۲۰۰۱
  بزودی
  SF 906 فیلتر هوای خودری سرکان مدل
  SF 906 فیلتر هوای خودری سرکان مدل
  103002030
  ۱۰۳۰۰۲۰۳۰
  بزودی
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 910
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 910
  103002011
  ۱۰۳۰۰۲۰۱۱
  بزودی
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 917
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 917
  103002017
  ۱۰۳۰۰۲۰۱۷
  بزودی
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1006
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1006
  103002020
  ۱۰۳۰۰۲۰۲۰
  بزودی
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1108
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1108
  103002010
  ۱۰۳۰۰۲۰۱۰
  بزودی
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1116
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1116
  103002013
  ۱۰۳۰۰۲۰۱۳
  بزودی
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1142
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1142
  103002028
  ۱۰۳۰۰۲۰۲۸
  بزودی
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1191
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1191
  103002008
  ۱۰۳۰۰۲۰۰۸
  بزودی
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1202
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1202
  103002022
  ۱۰۳۰۰۲۰۲۲
  بزودی
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1266
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1266
  103002026
  ۱۰۳۰۰۲۰۲۶
  بزودی
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1323
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1323
  103002018
  ۱۰۳۰۰۲۰۱۸
  بزودی
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1342
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1342
  103002006
  ۱۰۳۰۰۲۰۰۶
  بزودی
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1407
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1407
  103002029
  ۱۰۳۰۰۲۰۲۹
  بزودی
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 2811901223
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 2811901223
  103002014
  ۱۰۳۰۰۲۰۱۴
  بزودی
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 901
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 901
  103002019
  ۱۰۳۰۰۲۰۱۹
  بزودی
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 908
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 908
  103002023
  ۱۰۳۰۰۲۰۲۳
  بزودی
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 969
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 969
  103002003
  ۱۰۳۰۰۲۰۰۳
  بزودی
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 978
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 978
  103002009
  ۱۰۳۰۰۲۰۰۹
  بزودی
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدلSF 973
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدلSF 973
  103002012
  ۱۰۳۰۰۲۰۱۲
  بزودی
  فیلتر هوای خودرو BMWمناسب 528
  فیلتر هوای خودرو BMWمناسب 528
  103002035
  ۱۰۳۰۰۲۰۳۵
  بزودی
  فیلتر هوای خودرو BMWمناسب X3
  فیلتر هوای خودرو BMWمناسب X3
  103002038
  ۱۰۳۰۰۲۰۳۸
  بزودی
  فیلتر هوای خودرو L90وساندرو
  فیلتر هوای خودرو L90وساندرو
  103002043
  ۱۰۳۰۰۲۰۴۳
  بزودی
  فیلتر هوای خودرو بنز مدل C200
  فیلتر هوای خودرو بنز مدل C200
  103002049
  ۱۰۳۰۰۲۰۴۹
  بزودی
  فیلتر هوای خودرو بنز مناسب C280و E350و E280و E240
  فیلتر هوای خودرو بنز مناسب C280و E350و E280و E240
  103002047
  ۱۰۳۰۰۲۰۴۷
  بزودی
  فیلتر هوای خودرو جنیون پارت مناسب پرادوGX
  فیلتر هوای خودرو جنیون پارت مناسب پرادوGX
  103002045
  ۱۰۳۰۰۲۰۴۵
  بزودی
  فیلتر هوای خودرو شهاب مناسب 206 SDتیپ 2
  فیلتر هوای خودرو شهاب مناسب 206 SDتیپ 2
  103002031
  ۱۰۳۰۰۲۰۳۱
  بزودی
  فیلتر هوای خودرو شهاب مناسب پرشیا 405سمند
  فیلتر هوای خودرو شهاب مناسب پرشیا 405سمند
  103002033
  ۱۰۳۰۰۲۰۳۳
  بزودی
  فیلتر هوای خودرو شهاب مناسب TU5
  فیلتر هوای خودرو شهاب مناسب TU5
  103002039
  ۱۰۳۰۰۲۰۳۹
  بزودی
  فیلتر هوای خودرو شهاب مناسب پیکان انژکتور و اریسان
  فیلتر هوای خودرو شهاب مناسب پیکان انژکتور و اریسان
  103002044
  ۱۰۳۰۰۲۰۴۴
  بزودی
  فیلتر هوای خودرو شهاب مناسب دنا و EF7
  فیلتر هوای خودرو شهاب مناسب دنا و EF7
  103002046
  ۱۰۳۰۰۲۰۴۶
  بزودی
  فیلتر هوای خودرو مزدا مناسب B2000
  فیلتر هوای خودرو مزدا مناسب B2000
  103002042
  ۱۰۳۰۰۲۰۴۲
  بزودی
  فیلتر هوای خودروسیترون مناسب  407وC5
  فیلتر هوای خودروسیترون مناسب 407وC5
  103002034
  ۱۰۳۰۰۲۰۳۴
  بزودی
  فیلتر هوای خودروشهاب مناسب تیبا
  فیلتر هوای خودروشهاب مناسب تیبا
  103002040
  ۱۰۳۰۰۲۰۴۰
  بزودی
  فیلتر هوای خودروی BMW مناسب 530
  فیلتر هوای خودروی BMW مناسب 530
  103002036
  ۱۰۳۰۰۲۰۳۶
  بزودی
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1220
  فیلتر هوای خودروی سرکان مدل SF 1220
  103002021
  ۱۰۳۰۰۲۰۲۱
  بزودی
   فیلتر هوای خودرو هم به مانند سایر اجزای موتور دارای اهمیت فراوانیست و وجودش برای خودرو الزامیست و همانطور که از اسمش پیداست نقش فیلتراسیون هوا را بر عهده دارد . فیلتر هوا در حقیقت وسیله ایست که بر سر راه هوای ورودی به موتور خودرو قرار می گیرد و ذرات ناخالص موجود در این هوای ورودی را به خود جذب می کند و همچنین وظیفه کنترل میزان هوای ورودی به موتور را بر عهده دارد . ذرات آلاینده بسیار زیادی درون هوا هستند که می توانند به خیلی از اجزای موتور آسیب برسانند و آنها را دچار فرسایش نمایند .سوپاپ ها ، یاتاقان ها ، رنگ های پیستون و همچنین بدنه سیلند ها از قطعاتی هستند که به راحتی مورد فرسایش قرار می گیرند . این ذراتی که باعث آسیب به موتور می شوند عبارتند از گرد و غبار موجود در هوا ، دوده ، گرده ، رطوبت و خیلی از ذرات مضر دیگر . فیلتر هوای خودرو هم همین وظیفه را دارد یعنی از ورود این ذرات به داخل موتور و اجزای آن جلوگیری به عمل می آورد . یکی از نکاتی که متخصصین خودرو و همچنین تعمیرکاران همواره به آن اشاره می کنند مصرف بالای بنزین در صورت استفاده از فیلتر هوای کثیف می باشد و حتی به دلیل قیمت بالای سوخت خودرو تعویض فیلتر هوای خودرو بسیار به صرفه می باشد ضمن اینکه از بروز آسیب به خودرو هم جلوگیری می شود .در صورت کثیف بودن فیلتر هوا و شرایط نامساعد آن میزان مصرف سوخت هم افزایش می یابد و باعث افزایش شاخص های آلایندگی در محیط زیست خواهد شد  و در حقیقت با تعویض فیلتر هوا خودرو می توانید به کاهش مصرف سوخت خودرو کمک کنید . چیزی که مشخص و با توجه به جنس فیلتر هوای خودرو دارای عمر محدودی می باشد و با توجه به میزان استفاده از خودرو و میزان رانندگی با آن تعیین می شود . طبق استاندارد های گفته شده عمر مفید یک فیلتر هوا بین 3 تا 5 هزار کیلومتر کارکرد می باشد .
   فیلتر هوای خودرو
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده
   خیر
   بله