روغن گیربکس هیوندای GL4مدل 80W90حجم 1لیتر
۱۰۱۰۰۲۰۰۶