روغن هیدرولیک خودرو (روغن فرمان)

ناموجود
روغن هیدرولیک در واقع نوعی سیال برای به انتقال قدرت و به حرکت درآوردن سایر قطعات می باشد  . روغن های هیرولیک در حالت کلی به دو دسته روغن هیدرولیک سنتتیک و روغن نفتی تقسیم بندی می شوند . این روغن جهت انتقال قدرت از دو عامل فشار و جریان استفاده می نماید . زمان تعویض روغن های هیدرولیک به عوامل مختلفی بستگی دارد که مشاهده هر کدام از آنها بیانگر این موضوع است که وقت تعویض آن فرا رسیده است  . از  جمله تیره شدن رنگ ظاهری روغن ،استشمام بوی سوختگی از روغن ، کف کردن روغن ، افزایش مقدار گرانروی و سفت شدن روغن ، مات شدن رنگ روغن ، وجود آلودگی در اثر اکسیده شدن روغن و پایین آمدن سطح روغن هیدرولیک از عوامل زمان تعویض روغن می باشد . نکته ای که در تعویض روغن هیدرولیک همواره باید به یاد د اشت این است که به دلیل تفاوت در میزان گرانروی و سایر مواد تشکیل دهنده روغن های مختلف ، هیچگاه نباید دو نوع روغن را با یکدیگر ترکیب نمایید . برای این منظور توصیه می شود همواره از یک نوع محصول استفاده نمایید و یا روغن کهنه را به طور کامل تخلیه و سپس اقدام به ریختن روغن جدید نمایید . به طور کلی اگر هر کدام از موارد ذیل را در روغن هیدرولیک خودرو خود مشاهده نمودید ، زمان تعویض آن فرا رسیده است .
خیر
بله